Thiết kế kiến trúc Việt Nam

Thiết kế và thi công các công trình kiến trúc Việt Nam.

Thiết kế kiến trúc Nhật Bản

Thiết kế và tính toán kết cấu cho nhà gỗ 2 tầng, 3 tầng của Nhật Bản.